CB’den ilanlarda Kariyer Kapısı kullanın uyarısı

İki Sene Önce Gündem Etmiştik!

Hatırlanacağı üzere, 3 Şubat 2022 tarihli “Kurumsal sözleşmeli alımlarda ‘Kariyer Kapısı’ndan başvuru zorunluluğu mevzuata girmeli!” başlıklı yazımızda

sözleşmeli personel alımlarında kamu idarelerinin günümüz teknolojik koşullarının aksine halen şahsen/posta yöntemiyle personel temini gerçekleştirdiğini, halbuki Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen “KARİYER KAPISI” platformunun kamu kurumlarının sözleşmeli personel alım ilanlarına başvuru alınmasına büyük kolaylık sağladığı, söz konusu sistemde adayın KPSS puanı, mezun olduğu bölüm-program, adli sicil kayıtları ve askerlik durum bilgileri diğer platformlarla entegrasyon olduğu için adaylar sisteme ilave belge yüklemediğini, kamu idarelerinin sözleşmeli personel statüsünde KPSS puanıyla atama yapacakları kadrolara başvuruları KARİYER KAPISI üzerinden almalarının zorunlu hale getirilmesinin faydalı olacağını ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre üzerine düşen bu görevi gecikmeksizin hayata geçirecekleri hususuna dikkat çekmiştik.

Aradan geçen iki yıl süre sonra, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından kamu idarelerine gönderilen yazıda; uygulama birliğinin sağlanarak kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını, kamu istihdamında liyakat ve fırsat eşitliğinin desteklenmesini, ayrıca süreçteki olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla idari kadrolara personel alımı, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile varsa yurt dışına eğitim amaçlı gönderilecek personelin belirlenmesine yönelik süreçlerin Kariyer Kapısı üzerinden yürütülmesi istendi.

Yorum yapın

vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com casino casino siteleri